Dołącz do kobiecych podróży i spełnij swoje podróżnicze marzenia!

Kobiece podróże łączą i dają niezwykłą moc

Poprzednie wyjazdy

Q&A

Czy wyjeżdżając z Tobą jestem bezpieczna?

Zdecydowanie tak. Zapewniam profesjonalną opiekę, dzieląc się pasją, wiedzą i doświadczeniem.

Warto także dodać, że Wyjdź do Świata jest legalnie działającym organizatorem turystyki posiadającym wymagany wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych (wpis 288/19) oraz gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez TU Europa. Co więcej, na każdym wyjeździe zagranicznym jesteś ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL).

Czy sama wykupuję ubezpieczenie podróżne?

Nie. Wyjeżdżając ze mną na wyjazd zagraniczny masz zagwarantowane ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) – w podstawowym zakresie. Wysokości sum ubezpieczeniowych mogą się różnić na danej imprezie turystycznej - w zależności od charakteru wyjazdu i kraju przeznaczenia. Jeśli uznasz, że potrzebujesz dodatkowego ubezpieczenia w podróży daj mi znać - istnieje możliwość jego rozszerzenia za dodatkową opłatą.

Jakie dokumenty będą mi potrzebne na wyjazd?

Na wyjazdy do krajów europejskich – dowód osobisty.
Wyjeżdżając poza Unię Europejską – co do zasady będziesz potrzebowała paszportu.

WAŻNE! Decydując się na wyjazd zwróć uwagę czy data ważności Twojego dokumentu jest odpowiednia. Do wielu krajów wymagana jest przy wjeździe np. półroczna ważność paszportu. Jeśli na dany kierunek niezbędna będzie wiza – dostaniesz ode mnie taką informację wraz z jasną instrukcją jak taką wizę uzyskać. We wszystkim Cię pokieruję.

Czy towarzyszę Ci na wyjeździe?

Tak. Na wyjazdach jestem z Tobą osobiście i towarzyszę Ci we wszystkich ujętych w programie aktywnościach. Zapewniam profesjonalną opiekę zaczynając od transferu z lotniska po wylądowaniu w miejscu docelowym, po udział w zaplanowanych wycieczkach i innych formach wypoczynku, a także w sytuacjach nadzwyczajnych/awaryjnych.

Wyjeżdżając ze mną masz także do mnie numer telefonu, który na wyjeździe jest dostępny dla Ciebie 24h na dobę.

Nie mówię po angielsku - czy mogę wziąć udział w wyjeździe?

Oczywiście! Jestem z Tobą na miejscu i w razie potrzeby służę pomocą i wsparciem. Dotyczy to także tłumaczenia przewodników lokalnych, jeśli nie są polskojęzyczni.

Co zabrać ze sobą na wyjazd?

Przed wyjazdem dostaniesz ode mnie maila organizacyjnego wraz z listą rzeczy rekomendowanych na konkretny wyjazd.

 

Czy oprócz podanej ceny za wyjazd są jeszcze jakieś dodatkowe koszty?

Nie. Każda oferta jest dokładnie opisana pod kątem tego co jest wliczone w cenę, a co nie. Przykładowo do kosztów niewliczonych w cenę wycieczki będzie zaliczała się opłata za wizę lub nieuwzględnione wyraźnie w programie wyjazdu posiłki. W przypadku wątpliwości – napisz do mnie!

Jak mogę zarezerwować miejsce na wyjeździe?

Jesteś zdecydowana? Wspaniale! Napisz do mnie korzystając z formularza kontaktu >>>  a następnie po uzyskaniu potwierdzenia o dostępności miejsca, opłać zaliczkę lub pełną kwotę za wyjazd.

Konto do wpłat:

Joanna Dąbek

23114020040000310281229575

(mBank)

Do kiedy powinnam opłacić cały wyjazd?

Wpłata zaliczki jest dla mnie potwierdzeniem chęci uczestnictwa w wyjeździe. Przy opisie każdego wyjazdu rozpisane są daty płatności, natomiast jeśli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, to prośba o opłacenie pełnej kwoty, chyba że opis wyjazdu stanowi inaczej.

Nie znalazłaś swojego pytania na liście?

Skontaktuj się ze mną.

Tu znajdziesz formularz kontaktowy >>>

 

OWU

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne warunki uczestnictwa (OWU) w imprezach turystycznych oferowanych na stronie internetowej ​www.wyjdzdoswiata.pl​ i jest integralną częścią umowy o świadczenie usług turystycznych (umowy – zgłoszenie), zwanej dalej umową. Regulamin dotyczy wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora.
  2. Impreza turystyczna to pakiet świadczeń w ramach, którego wchodzą co najmniej dwie usługi turystyczne, tworzące jednolity program objęty wspólną ceną, zwana dalej imprezą (definicja ustawowa) lub wyjazdem.
  3. Organizatorem imprez turystycznych, w tym wyjazdów i wszelkich usług turystyczno-podróżniczych oraz warsztatowych oferowanych na stronie internetowej ​www.wyjdzdoswiata.pl (zwana dalej stroną) jest Joanna Dąbek Wyjdź do Świata, z siedzibą przy ulicy Kościelnej 9 w Trześni 39-432, NIP 8672210831, Regon 382387342, zwana dalej Organizatorem; świadcząca swoje usługi w oparciu o ustawę o imprezach turystycznych i usługach powiązanych z dnia 24.11.2017 r. i posiadająca wymagany wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego (nr ewidencyjny 22305) oraz niezbędną gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez TU Europa S.A. na wypadek swojej niewypłacalności i chroniącą interesy Uczestników. Każdy Uczestnik na żądanie może uzyskać kopię ww. gwarancji ubezpieczeniowej.
  4. Uczestnikiem imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora, zwany dalej Uczestnikiem, może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, legitymująca się niezbędnymi i wymaganymi dokumentami podróży w danym kraju (w tym w szczególności posiadająca ważny paszport oraz wizę), deklarująca bardzo dobry stan zdrowia i kondycję psycho-fizyczną pozwalającą na udział w danej imprezie turystycznej, zwłaszcza jeśli ma ona charakter aktywny lub sportowy.
  5. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora określają przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy ustawy o imprezach turystycznych i usługach powiązanych z dnia 24.11.2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361), a w kwestiach nieuregulowanych – przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.16964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  6. Operatorem płatności online w systemie płatniczym jest Tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6.

 

 Podcast

O podróżach, marzeniach i rozwoju osobistym.
Z uśmiechem, lekkością i niezwykle inspirująco!
Okładka podcastu wyjdź do świata
heart